Д-р Васко Гръкланов, MD, PHD

Специалист по клинична хематология

Д-р Васко Гръкланов - хематолог в Пловдив
прием
УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив
външен линк към УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив
прием само с направление!
Кабинет:
бул. "Васил Априлов" 15А,
УМБАЛ "Св. Георги" - База 1 (Tерапевтични клиники),
Клиника по клинична хематология, ет. 3
Плащане:
по Здравна каса
частен прием, съгласно ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги"
Приемно време:
за постъпилите пациенти, приемното време се дава от дежурната медицинска сестра
Записване на час:
записването на час става след направление от личен лекар
диагностика
Извършвам диагностика на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания по установените медицински стандарти за страната:
 • снемане на анамнеза (история н заболяването);
 • общ преглед на целия организъм;
 • специализирани изследвания по най-съвременните методи: изследване на костен мозък, миелограми, трепанобиопсия, флоуцитометрия, цитохимия.
Тесните ми клинични интереси са в областта на миелопролиферативните неоплазии.
второ мнение
В случай, че настоявате да препотвърдите поставена диагноза за хематологично заболяване или ако искате да чуете второ мнение по предписаното ви лечение, може да ме потърсите в частната ми практика в МЦ "Хипократ-Н" (адрес и приемно време, горе в страницата).
профилактични прегледи
За съжаление, съвременната медицина не познава методи на профилактика на хематологичните заболявания. Моят съвет е да посещавате редовно годишните профилактични прегледи при личния ви лекар. По този начин може да се установят симптомите на евентуално хематологично заболяване на въможно най-ранен етап.
лечение и извършване на манипулации
Извършвам лечение по установените медицински стандарти за страната и по най-съвременните практики в хематологията и химиотерапията: моноклонални антитела, високодозирана химиотерапия и автоложна стволово-клетъчна трансплантация, като част от съвременната концепция за лечението на злокачествени лимфопролиферативни заболявания. Единствено не извършвам алогенна трансплантация, която изисква много специална подготовка и апаратура, и се прилага в единици хематологични клиники по света.
индивидуално внимание
За да мога да отделя максимално внимание и мислене по вашия индивидуален случай на заболяване, ще е добре да се запозная предварително с информацията за състоянието ви.

След като запишете час, може преди прегледа да ми изпратите информация по следните въпроси (на: 
):
 • възраст;
 • ако вече имате диагноза за раково заболяване - кога за първи път е поставена и какви изследвания са правени до момента. Можете да ми изпратите сканирани резултатите от изследванията или да ги донесете на прегледа;
 • прекарани заболявания до момента/ настоящи хронични заболявания/ претърпени хирургически операции;
 • история на ракови заболявания в рода;
 • алергии;
Всички останали въпроси ще уточним по време на прегледа.
Уникален идентификационен номер
Уникалният идентификационен номер (УИН) удостоверява лекарската правоспособност.

УИН на Д-р Васко Гръкланов: 1700004396

За проверка: blsbg.eu/medics/unionlist/id/4/language/bg
Професионален опит
 • 2015 г. до днес - специалист по консултативно-амбулаторна хематология към МЦ "Хипократ - Н"
 • 2014 г. до днес - специалист по клинична хематология към УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив
медицинско образование
 • октомври 2020 г. - защитена докторантура към МУ Пловдив
 • 2014 г. - придобита клинична специалност към МУ Пловдив: Клинична хематология (диплома N001978)
 • 2008 г. - Магистър по обща медицина към МУ Пловдив (диплома N006511)
допълнителни обучения
 • ноември 2018 г. - ESMO prеceptorship on Lymphoma, Лугано, Швейцария
 • юли 2017 г. - MPN preceptorship, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, Лондон, Великобритания
 • октомври 2016 г. - Modern Management of hemophilia – Octapharma academy, Будапеща, Унгария
 • декември 2015 г. - Bite-size Master Class - онлайн обучение на Европейската асоциация по хематология
 • февруари 2015 г. - Флоуцитометрично определяне на количеството на стволови клекти при автоложна стволово-клетъчна трансплантация, СБАЛХЗ, София, България
 • януари 2015 г. - Хемопоетична стволовоклетъчна трансплантация към Oxford University Hospitals, Churchill Hospital, Оксфорд, Великобритания
 • февруари 2014 г. - Basic Gaucher's disease, Амстердам, Нидерландия
 • ноември 2013 г. - Postgraduate Athens Lymphoma Seminar, Атина, Гърция
 • април 2012 г. - Хемопоетична стволовоклетъчна трансплантация, София, България (със стипендия на Европейската асоциация по хематология)
Професионални членства
 • Български лекарски съюз
 • Българско медицинско сдружение по хематология
 • Европейска асоциация по хематология (European Hematology Association (ЕНА))
 • Американската асоциация по клинична онкология (American Society of Clinical Oncology (ASCO))
научно-изследователска дейност
академична дейност
 • декември 2021 г. до днес - главен асистент към Първа катедра по вътрешни болести, Секция хематология, МУ Пловдив
 • февруари 2020 г. - хоноруван асистент към Първа катедра по вътрешни болести, Секция хематология, МУ Пловдив
участия в професионални събития
 • юни 2017 г. - 14-та международна конференция по злокачествен лимфом, Лугано, Швейцария
 • октомври 2016 г. - 3-ти конгрес по проблемите на тромбозата и хемостазата, Москва, Русия
 • октомври 2015 г. - Международен форум PIPE, Рим, Италия
 • юли 2015 г. - Международен "Залцбург - Колумбия" семинар по вътрешни болести,  Залцбург, Австрия;
 • септември 2011 г. - Международна конференция "ХМЛ - биология и терапия", Ещорил, Португалия; (със стипендия на Европейската асоциация по хематология)
медийни участия
няма
онлайн участия
няма
отличия
няма
прием
Горе в страницата
професионално сътрудничество
За контакт свързан с научна дейност или друг вид професионално сътрудничество, можете да се свържете с мен чрез LinkedIn:
linkedin.com/in/vasko-grklanov-md-phd-65b63197
непоискани търговски съобщения
Непоискани търговски съобщения и други рекламни предложения изпращайте на: